طراحی سایت دوزبانه شرکتی – گسترش شیرسازی

وب سایت مجموعه ی گسترش شیر سازی به صورت دو زبانه و واکنش گرا (نسخه ی موبایل و تبلت) طراحی شده است که به منظور معرفی محصولات و شرکت راه اندازی شده است .

طراحی وب سایت شرکت گسترش شیر سازی