قرارداد طراحی وب سایت

نمونه قرارداد بهینه سازی وب سایت

قرارداد طراحی و بهینه سازی سایت سئو

قرارداد طراحی و بهینه سازی سایت   مفاد قرارداد بهینه سازی سایت : ماده ۱ – موضوع قرارداد: سئو و بهینه سازی سایت ماده ۲ _ فازبندی پروژه فاز یک : بدست آمدن نتیجه جستجو کلمات ………………………………………………………………………………………………………….. در صفحه اول