بهبود-رتبه-در-گوگل

Search Engine Optimization

ارتقا رتبه سایت سئو

چرا بهینه سازی وب سایت امری حیاتی است ؟

امروزه تعداد افرادی که در حال مشاهده صفحه مانیتور یا تلفن همراه خود هستند، بیشتر از کسانی است که به تلویزیون، روزنامه و یا بیلبوردها توجه می کنند. اگر هنوز سایت شما رتبه مناسبی در گوگل ندارد، مطمئن باشید رقیبان شما از این بابت سود بسیاری خواهند برد. حضور مناسب سایت شما در نتایج گوگل نه تنها می تواند به تعداد بازدیدکنندگان شما بیافزاید و در جذب مخاطبین جدید شما را یاری کند ، بلکه باعث اعتبار برند سازمان یا شرکت شما می شود. بدین شکل که مخاطبین با شنیدن نام شرکت شما برای کسب اطلاعات بیشتر نام شما را در گوگل جستجو می کنند و جایگاه شما و اطلاعاتی که از شرکت شما در گوگل نمایش داده میشود می تواند تاثیر بسزایی در مخاطب شما داشته باشد.

بهینه سازی و ارتقا رتبه وب سایت می تواند :

- در جذب مخاطبین و افزایش کارایی سایت تاثیر گذار باشد، و کسب و کار شما را متحول کند. - هزینه های تبلیغات سازمان را کاهش دهد. - اعتبار برند را افزایش می دهد. - سایت شما در مقابل مشتریان واقعی و نیازمند به خدمات شما دیده می شود.

و می توان گفت که طراحی وب سایت بدون بهینه سازی آن، مانند برگزاری مهمانی بدون دعوت مهمان است.

خدمات سئو و ارتقا رتبه سایت در گوگل یکی از خدمات قابل ارائه توسط گروه طراحی وب وینت است که این امر مستلزم داشتن یک وب سایت بهینه سازی شده است و در اولین مرحله وب سایت شما توسط کارشناسان وینت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، تغییرات لازم در ساختار وب سایت، زمان مورد نیاز، هزنیه ی پروژه و همچنین مقدار حجم تقریبی محتوای مورد نیاز برای کسب رتبه ی مورد نظر به شما اعلام می گردد.

ارتقا رتبه سایت در گوگل

ارائه خدمات سئو ( ارتقا و بهبود جایگاه سایت در گوگل )

خدمات سئو و ارتقا رتبه سایت در گوگل توسط آژانس طراحی و تبلیغات وینت و با عقد قرار داد، به صورت دائمی و مقطعی قابل ارائه می باشد. خدمات قابل ارائه شامل استاندارسازی کدهای وبسایت ، تنظیمات پلاگینها ، تنظیمات Site-Map ، Google Webmaster tools  ، همگام سازی با موتور جستجوگر گوگل ، بررسی محتوای وب سایت ،برنامه ریزی جهت تولید محتوا می باشد.

– ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺻﻮﻟﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ

– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﺎ ﺗﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﻮﮔﻞ (ﺟﻬﺖ درک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ)

– ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﮐﺪﻫﺎ (ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ) ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

– ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ Caching ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ.

– راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر

– راه اﻧﺪازی ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ (ﺟﻬﺖ درک ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﻔﺤﺎت و ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪ + آﺧﺮﯾﻦ زﻣﺎن وﯾﺮاﯾﺶ

– رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد Material Design اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ

– ﺛﺒﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ در Webmaster Tools و Google Analytics

– ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

– ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ

– ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﺐ ،آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ و Google Webmaster Tools , Google Analytics

– ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه

عوامل موثر در ارتقا رتبه سایت

برخی عوال موثر در کسب رتبه عبارتند از : کدنویسی ، سرعت بارگذاری وب سایت ، ساختار صفحات سایت ، نحوه ی طراحی قالب ،مقدار و نحوه ی قرار گرفتن محتوا در صفحه و … ) و لازم به ذکر است که هیچ متخصص سئو سایتی نمی تواند به تنهایی باعث بهبود وضعیت وب سایت شما شود و شما علاوه بر اینکه باید یک وب سایت مناسب و بهینه داشته باشید نیاز دارید که محتوای وب سایت خود را طبق استاندارد های گوگل تولید و در وب سایت خود درج نمایید.

هزینه ارتقا رتبه سایت در گوگل

هزینه ارتقا رتبه وب سایت در گوگل اهمیت بسیاری به میزان رقابت در کلمات کلیدی مورد نظر شما دارد و ممکن است از ۵۰۰ هزار تومان تا بالای ۱۰ میلیون تومان باشد. جهت اطلاع از هزینه بهینه سازی و کسب رتبه در گوگل با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان متخصصین سئو گروه وینت بهره مند گردید.

 

برخی از سایت های بهینه سازی شده توسط وینت

تاور کرین ۱ aryasanaat.ir
دستگاه تولید بتن آماده ۱ aryasanaat.ir
بچینگ پلانت ۱ aryasanaat.ir
جرثقیل برجی ۱ aryasanaat.ir
خرید شیشه سکوریت  ۱ شیشه-سکوریت.net
خرید شیشه ۱ شیشه-سکوریت.net
شیشه سکوریت ۱ شیشه-سکوریت.net
فروش شیشه سکوریت ۱ شیشه-سکوریت.net
شیشه سکوریت دوجداره ۱ شیشه-سکوریت.net
کارخانه شیشه سکوریت ۱ شیشه-سکوریت.net
شورت لینک ۱ ushort.ir
چرم شترمرغ ۱ Shotormorq.ir
همبرگر شترمرغ ۱ Shotormorq.ir
محصولات شترمرغ ۱ Shotormorq.ir
کپسول آتش نشانی  ۱ rahavardfire.com
قیمت کپسول آتش نشانی ۱ rahavardfire.com
فروش کپسول آتش نشانی ۱ rahavardfire.com
شارژ کپسول آتش نشانی ۱ rahavardfire.com
دستکش کار ۱ rahavardfire.com
قیمت دستکش کار ۱ rahavardfire.com
قیمت کلاه آتش نشانی ۱ rahavardfire.com
اسپری ضد حریق ۱ rahavardfire.com
قهوه اسپشیالتی ۱ ilcaffe.ir
طراحی وب اختصاصی ۱ Venet.ir
خدمات طراحی سایت ۲ Venet.ir
خدمات طراحی وب ۱ Venet.ir
بازسازی سایت ۱ Venet.ir
قیمت دستگاه جوجه کشی ۱ dq1.ir
دستگاه جوجه کشی ارزان ۱ dq1.ir
دستگاه پرورش جوجه ۱ dq1.ir
قیمت ماشین جوجه کشی ۱ dq1.ir
دستگاه جوجه کشی ۱ dq1.ir
 کبک ۱ dq1.ir
پرورش کبک ۱ dq1.ir
تلگرام انگلیسی ۱ ۱۰۰۱download.com
تلگرام پی سی ۱ ۱۰۰۱download.com
دانلود تلگرام انگلیسی ۱ ۱۰۰۱download.com
اینستامگ ۱ ۱۰۰۱download.com
گردهمایی PMP ۱ Pmanagers.Org
مدیریت پروژه نظری ۱ Pmanagers.Org
ایزوگام سردخانه ۱ ایزوگام-پایتخت.com
قیمت ایزوگام ۱ ایزوگام-پایتخت.com
ایزوگام ۱ ایزوگام-پایتخت.com
فروش ایزوگام ۱ ایزوگام-پایتخت.com
قیمت کولر گازی بانه در حال بهینه سازی … کولر-گازی.net
آگهی معاوضه در حال بهینه سازی … Bedehbestan.com

توجه : نتایج بدست آمده در گوگل پیوسته در حال تغییر است لذا این آمار در مقاطع زمانی کوتاه متغییر می باشد.

بهبود و ارتقا رتبه سایت در گوگل

11 thoughts on “بهبود و ارتقا رتبه سایت در گوگل

 • آبان ۲۰, ۱۳۹۴ at ۰۵:۵۳
  Permalink

  سلام
  من در زمینه دوربین مدار بسته فعالیت می کنم و می خواستم سایتمون رو بهینه سازی کنیم که با کلمه “دوربین مدار بسته” بیایم صفحه اول آیا این هزنیه دائمی داره یا فقط یکبار هزینه می کنیم ؟

 • آبان ۲۰, ۱۳۹۴ at ۰۶:۰۶
  Permalink

  سلام
  برای کلماتی که رقابتی هستند ممکنه که هزینه ماهیانه لازم باشه و دوربین مدار بسته هم نسبتا رقابتی حساب میشه ، و عامل دیگه که مهمه روش افزایش رتبه شماست (که تا چه حد سالم و کلاه سفید باشه ) به علاوه فعالیت خودتان بعد از کسب رتبه در گوگل

 • مهر ۱۱, ۱۳۹۶ at ۲۰:۰۸
  Permalink

  سلام میشه لینک داخل مطلبو چک کنید.برای من مشکل داشت.ممنون

 • مهر ۲۵, ۱۳۹۶ at ۱۰:۰۲
  Permalink

  سلام. کارتون خیلی درسته ، هزینه هر کلمه چقدر هست ؟

 • مهر ۲۵, ۱۳۹۶ at ۱۱:۵۱
  Permalink

  سلام و عرض ادب
  هزینه با توجه به میزان رقابت در کلمات و وضعیت فعلی سایت شما مشخص خواهد شد. برای برآورد هزینه کلمات کلیدی و آدرس دامین رو باید از طریق ایمیل یا تماس با کارشناس سئو اعلام بفرمائید.
  با تشکر

 • آبان ۳, ۱۳۹۶ at ۰۰:۰۱
  Permalink

  سلام ، شما با چه روشی سایت رو در گوگل میارید بالا ؟ روشها و مراحل کار رو در قرارداد برای مشتری ذکر می کنید ؟

 • آبان ۴, ۱۳۹۶ at ۲۱:۰۳
  Permalink

  ما از طریق تولید محتوا و بهینه سازی قالب و بدون استفاده ترفندهای سئو کلاه سیاه فعالیت می کنیم .
  بله تمام خدمات در قرارداد ذکر خواهد شد.

 • آبان ۱۶, ۱۳۹۶ at ۱۴:۰۳
  Permalink

  با سلام و عرض ادب
  لطفا سایت بنده رو از لحاظ سئو و بهینه سازی آنالیز و اعلام هزینه بفرمایید
  https://www.dgload.com/
  با تشکر

 • آذر ۲۳, ۱۳۹۶ at ۱۹:۱۰
  Permalink

  سلام ، ینی اگه سئو سایت من رو می تونید در حدی بالا ببرید که جزء اولین سایت های گوگل باشه؟

 • آذر ۲۳, ۱۳۹۶ at ۲۳:۳۴
  Permalink

  بله ، برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 • دی ۱۷, ۱۳۹۶ at ۱۴:۳۰
  Permalink

  ممنون اطلاعات کاملی بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عناوین و افتخارات طراحی سایت وینت

ایزو وینت
جشنواره وب ایران
 اصالت نامه وینت در یونسکو
دارای نشان EFMD