آژانس طراحی سایت وینت

رپورتاژ

گوگل ادوردز

تبلیغات در گوگل

۴.۸ ۰۵ چرا تبلیغات در گوگل را PPC می نامند ؟ گوگل ادوردز را PPC مینامند ، زیرا پرداخت هزینه تنها برای کلیک های انجام شده بر روی تبلیغات صورت می گیرد یعنی در صورتی که بازدید کنندگان بر روی لینک

تحریریه وینت ادامه مطلب