آژانس طراحی سایت وینت
کامپیوتر سرویس دهنده

سرور چیست

انواع کامپیوتر سرویس دهنده Server – سرور چیست ؟ به دو نوع واقعی ( سرور اختصاصی Dedicate Server ) و ( سرور مجازی Virtual Private Server ) ارائه می شوند. کامپیوتر سرویس دهنده ها : که در مبحث طراحی سایت به نسبت ترافیک سایت

تحریریه وینت ادامه مطلب